Európai Szopciális Alap és Széchenyi 2020 logó.

GINOP 5.1.5-16-2017-00016

Együtt a munkavállalásért Vas megyében

GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

A projekt célcsoportjába azok a regisztrált álláskereső személyek tartoznak, akik:

 • akik 25 év alattiak,
 • vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
 • vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
 • vagy 50 év felettiek,
 • vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra

Továbbá részt vehetnek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányíthatja az érdeklődőket.

100 660 000 millió forintos forrásból megvalósuló GINOP 5.1.5-16-2017-00016 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Vas megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába. A programot az FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. és a Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület két fős konzorciuma valósítja meg, a Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködésben. A 2017.09.01. én indult projektbe 1342 fő bevonását tervezzük 2020. november 28-ig.

Az érintett személyek a megye minden járásában hozzáférhetnek a szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci visszatérésüket minél hatékonyabban segíthessék elő a szolgáltató szervezetek.

konzorcium ügyfélfogadási helyszínei az alábbi címeken érhetők el, előre egyeztetett időpontban:

 • Bük, Széchenyi u. 44
 • Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.
 • Csákánydoroszló, Vasút utca 11
 • Győrvár, Balogh Ádám u. 109.
 • Jánosháza, József Attila u. 36
 • Körmend, Rákóczi utca 33.
 • Kőszeg, Jurisics tér 13.
 • Őriszentpéter, Városszer 55
 • Répcelak, Radó Kálmán tér 2
 • Sárvár, Várkerület utca 1.
 • Sé, Szabadság u. 29
 • Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
 • Szombathely, Fő tér 24/I.
 • Szombathely, Rumi út 142.
 • Vasvár, Bartók Béla utca 4.

A projektbe irányítást követően minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készül, mely meghatározza a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető szolgáltatások körét, melyek az alábbiak lehetnek:

 • egyéni munkatanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • szociális információ nyújtás,
 • személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés,
 • mentori szolgáltatás,
 • egyéni álláskeresési tanácsadás,
 • Álláskereső Klub,
 • munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés,
 • vállalkozóvá válás elősegítése.

A projekt kiemelt célja továbbá a bevont személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

 

 

GINOP-5.1.5-2017-00009

A GINOP-5.1.5-2017-00009 „Együtt a munkavállalásért Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” elnevezésű Európai Uniós projekt 2018. április 1. és 2021. március 31. között kerül megvalósításra.
A programba 11.840 fő álláskereső és inaktív személy bevonását, 2.368 fő munkaerőpiacra való visszavezetését céloztuk meg szolgáltatásokkal.

A projekt keretén belül cégeket, vállalkozásokat érintő tájékoztató rendezvény került
lebonyolításra 2019.11.06-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara
közreműködésével.
A rendezvény célja az volt, hogy információt nyújtson a munkaerő-piac aktuális helyzetéről, a
munkáltatói oldalt képező cégek elvárásairól, a GINOP-5.1.5 projekt nyújtotta lehetőségekről, és
közvetlen konzultációs lehetőséget biztosítson a munkaerő-piacon szereplő mikro-, kis-, és
középvállalkozások számára. A rendezvényt Tóth Ádám Zoltán a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara stratégiai koordinátora vezette be előadásával, melyben röviden összegezte a kamara
munkáját, pályázati lehetőségeket.
Ezt követően Imolya Tünde közfoglalkoztatási osztályvezető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály munkatársa mutatta be a megye aktuális munkaerőpiaci helyzetét,
kiemelten fókuszálva az álláskeresők összetételére, motivációjukra. A GINOP-5.1.5 projekt
projektmenedzsere Tihanyi Bernadett folytatta előadását, amely során ismertette a projekt
konzorciumi jellegét, a projekt indítás indokoltságát. A projekt szakmai vezetője Homonnai Andrea a
projekt szakmai megvalósulását, az indikátorok előrehaladását, a munkáltatókkal történő
együttműködés fontosságát emelte ki előadásában. 
Antal Gergő a projekt szakértő munkatársa bemutatta azokat a lehetőségeket, amellyel a munkaerő
kereslet és kínálat találkozását a projekten belül próbáljuk összhangba hozni. Összességében
elmondhatjuk, hogy sikeres rendezvényt bonyolítottunk le, ahol lehetőség nyílt a jelenlévő cégeknek
munkaerőigényeik bemutatására és kapcsolat építésre a projekt szakértőivel.
A projekt keretén belül magasszintű humánszolgáltatást igyekszünk megvalósítani, ahol törekszünk a
személyre szóló tanácsadásra, arra, hogy a munkaerőpiaci elhelyezkedést akadályozó tényezőket
feltárjuk és fejlesztéssel segítsük elő az ügyfél gyors munkaerőpiaci visszatérését, egyéni és csoportos
formában megvalósuló szolgáltatásokkal.
Várjuk jelentkezését, amennyiben toborzási gondja van, munkaerőre van szüksége!
Elérhetőségek:  https://munkaert-borsodban.hu/elerhetoseg/