GINOP-5.1.5-16-2017-00010
Együtt a munkavállalásért Heves megyében

A GINOP 5.1.5.-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása konstrukciónak fontos szerepe van

  • a munkaerőpiacon inaktívak piacképességének növelésében,
  • a munkanélküliség kimozdításában, valamint a munkaerőpiaci kereslet és kínálat hatékony illesztésében.

A civil és nonprofit szervezetek a GINOP 5.1.5-16-2017 EGYÜTT A MUNKAVÁLLALÁSÉRT projekt keretében megvalósított tevékenységei kiegészítik a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat (NFSZ) által megvalósított munkaerő-piaci programokat, erősítve a munkaerő-piaci eszközök eredményességét, az álláskeresők egyéni cselekvési tervének hatékony, személyre szabott megvalósulását.

Azok a civil szereplők, akik csatlakoztak a GINOP 5.1.5-16-2017 EGYÜTT A MUNKAVÁLLALÁSÉRT projektek megvalósításához, felismerték annak szükségességét, hogy a munkaerőpiacról tartósan távol lévők helyzetének javítása érdekében szorosabbra kell fűzni a munkaerőpiaci szereplők kapcsolatát, valamint szükséges kidolgozni az inaktívak elérésének toborzási módszertanát, illetve szakmailag megalapozni, előkészíteni a munkaerőpiacra való visszatérést.

A közös igény életre hívott egy kezdeményezést, melynek célja egy országos – munkaerőpiaci szolgáltatásnyújtásban jártas – szolgáltatási hálózat létrehozása, amely azonos célok, elvek és módszertan alapján segíti

  • a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci integrációját, valamint
  • a munkáltatói igények kielégítését. Az NFSZ és a civil, nonprofit szervezetek összehangoltan végzik az álláskereső, szolgáltatást-, közvetítést kérő és inaktív célcsoport bevonását, valamint a szolgáltatásnyújtást.

A GINOP 5.1.5.-16-2017 projekt keretében megyei konzorciumok biztosítják a szolgáltatásokat. A konzorciumban együttműködő szervezetek vállalják, hogy a szolgáltatásban részesülők legalább 20%-a közvetlenül elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon, továbbá az egyéni fejlesztési tervben rögzített célokat sikeresen megvalósítók aránya eléri a 80%-ot.

A projekt szoros együttműködésben valósul meg a kormányhivatalok, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a szolgáltató szervezetek között: a megyei kormányhivatalok járási hivatalai irányítják a nyilvántartásukban szereplő, célcsoportba tartozó személyeket a szolgáltatókhoz, továbbá nyilvántartásba veszik a szolgáltatók által toborzott inaktív személyeket.

A projektmegvalósító szervezetek további széleskörű kapcsolatrendszer kialakítására törekszenek önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel és szociális intézményekkel, akiknek a közreműködése elengedhetetlen a megvalósítás során mind a célcsoport elérésében, mind a mobilitás elősegítésében. Az együttműködő partnerek támogató szolgáltatásai számos megoldást kínálhatnak a munkaerőpiacra való kilépéshez (pl. a munkahelyre való eljutás segítése).