GINOP-5.1.5-16-2017-00015
Együtt a munkavállalásért Zala megyében

A projekt elsődleges célja a regisztrált álláskereső és inaktív személyek nyílt integrációjának elősegítése munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával. A projekt megvalósításának célrendszere a konzorciumvezető szervezet hosszú távú, stratégiai céljaihoz illeszkedik.

A projekt által érintettek a célcsoport: pályakezdő és tartós munkanélküliek családjukkal, valamint munkáltatók, partnerek.

A fejlesztéssel kapcsolatos, kötelezően biztosítandó tevékenységek a következő feladatok köré csoportosulnak: szolgáltatásnyújtással kapcsolatos általános feladatok, munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása, inaktív célcsoport elérése, toborzása, szolgáltatásba vonása, utógondozás, elhelyezkedés támogatása. A programba vont személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében a cselekvési terv alapján egyénre szabott fejlesztési terv kerül elkészítésre, mely az állást kereső személy kompetenciáinak felmérést követően a munkaerő-piaci igényekhez igazodó támogatási eszközök kombinációját, sorrendiségét, illetve a reintegrációs folyamat végcélját határozza meg. A tervben kerülnek rögzítésre azon munkaerő-piaci szolgáltatások, melyek az állást kereső személyek részére nyújtott tanácsadás keretében segítik a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést. A nyújtott szolgáltatások az egyének munkaerő-piaci hátrányait az egyéni szükségletekhez illeszkedően kompenzálják, amely az elhelyezkedés esélyeinek növelését szolgálja. A szolgáltatások keretében megtörténik az egyéni munkaerő-piaci adottságoknak megfelelő munkakörök, a célállás kiválasztása is. A célcsoport a különböző álláskeresést elősegítő és munkaközvetítést tartalmazó szolgáltatások biztosításával kerül elhelyezésre a nyílt munkaerőpiacon.

A projektben a célcsoport számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások a következők lesznek: egyéni fejlesztési terv készítés, egyéni munkatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, szociális információnyújtás, állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás, pályaorientációs csoportos foglalkozás, egyéni álláskeresési tanácsadás, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás, vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.

A projektben a célcsoport számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások a következők lesznek:

 • egyéni fejlesztési terv készítés,
 • egyéni munkatanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • szociális információnyújtás,
 • állásfeltárás és elhelyezés.

A Zala Megyei Kormányhivatal elvárása alapján az alábbi szolgáltatások nyújtását tervezzük:

 • újraorientáló csoportos foglalkozás,
 • motivációs csoportos foglalkozás,
 • pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás,
 • egyéni álláskeresési tanácsadás,
 • munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás,
 • vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás,
 • munkaerő-piaci mentori szolgáltatás.

Emellett kiemelten segítjük a bevontak elhelyezkedését, és gondot fordítunk az utógondozásra is.

A konzorciumot 4 tag alkotja. A konzorcium vezetője az FEPIH Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Nonprofit Kft, a megvalósításban partnere a Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület, Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány és az ECO Nonprofit Kft.

A konzorcium létrejöttét a projekt legoptimálisabb megvalósításának célja generálta. A konzorcium létrejötte a partnerek bizalmi kapcsolatán alapuló összefogás a közös célok elérése érdekében. A horizontális együttműködés a szervezetek között javítja az egyes szervezetek lehetőségeit is. Az erősségek és gyengeségek kiegészítik egymást. Többféle szaktudás adódik így össze és a szolgáltatások komplexen biztosíthatók. Az együttműködés lehetővé a partnerek tapasztalatának, tudásának és forrásainak közös hasznosítását.

A FEPIH Nonprofit Kft. főpályázóként olyan partnereket választott, akikkel biztosítva látja egy ilyen mértékű projekt megvalósulását, mind tapasztalatban, mind szakmai és pénzügyi háttérben. A sikeres megvalósítást a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók eddigi szakmai tapasztalatai biztosítani fogják.
A megvalósítás helyszínei Zala megye valamennyi járásában a járási székhelyen és egy további településen lesznek. Mivel a megye munkaerő-piaci helyzet kiemelkedően jónak mondható, az elsődleges kihívást az inaktív réteg projektbe vonása és sikeres felkészítése fogja jelenteni a projekt számára. A projekt megvalósulásának időtartama 36 hónap.

A megvalósítás helyszínei Zala megye 6 járásában, a járási székhelyeken és járásonként további egy településen lesznek. A projekt megvalósulása 36 hónap (2017.szept. 1- 2020. augusztus 31.). A projekt ideje alatt Zalaegerszegen és Nagykanizsán információs irodát működtetünk, továbbá minden járási székhelyen heti és kétheti rendszerességgel várjuk az ügyfeleket. Ezen felül pedig tájékoztató napokat szervezünk minden járás nagyobb településein a projekt ideje alatt 144 alkalommal.

Az előkészítés szakaszában zajlanak az alábbi tevékenység: megvalósíthatósági tanulmány készítése. A megvalósítás szakaszában zajlanak az alábbi tevékenységek: célcsoport tájékoztatása, toborzása, kiválasztása, nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása, munkaerő-piaci szolgáltatások lebonyolítása, adatszolgáltatások. A zárás szakaszában zajlanak az alábbi tevékenységek: a nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése, elemzése, bemutatása, szolgáltatás-módszertani fejlesztési javaslat kidolgozása.

A projekt fejlesztései révén a foglalkoztatás további bővülésével számolunk Zala megyében.